ข่าว : ประกันสังคม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม หยุดแชร์ ! “ผู้ประกันตน ม.33,39,40 รับเงินเยียวยา เข้าบัญชีสิ้นเดือนพ.ค. 65 คนละ 5,000 บาท”

12 พฤษภาคม 2565

ประกันสังคม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม หยุดแชร์ !

“ผู้ประกันตน ม.33,39,40 รับเงินเยียวยา เข้าบัญชีสิ้นเดือนพ.ค. 65 คนละ 5,000 บาท”

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เรื่องผู้ประกันตน ม.33, 39, 40 ยังมีสิทธิรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลอีกคนละ 5,000 บาท และสำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 65 นี้ว่า ในเรื่องดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมเรียนชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ขอให้พี่น้องผู้ประกันตนอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ม.33, 39, 40 ดังกล่าวแล้ว โดยที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เคยมีโครงการเยียวยาอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

1. โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

2. โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40

3. โครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ                

นางสาวลัดดา ชี้แจงต่อไปว่า ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้ได้สิ้นสุดการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมาไปแล้ว ขอให้ผู้ประกันตนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง ไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าว ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หากผู้ประกันตนประสงค์จะรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 ---------------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน